Beta Mae hwn yn wasanaeth newydd - bydd eich adborth (agor mewn ffenestr newydd) yn ein helpu ni i'w wella.

Cwcis

Mae ffeiliau bach (o’r enw ‘cwcis’) yn cael eu rhoi ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth am y ffordd yr ydych chi’n pori yn y wefan hon.

Defnyddir cwcis i:

  • fesur sut yr ydych chi’n defnyddio’r wefan er mwyn ei diweddaru a’i gwella ar sail eich anghenion
  • nodi’r hysbysiadau rydych eisoes wedi’i gweld fel nad ydych yn eu gweld eto

Nid yw’r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i’ch adnabod yn bersonol.

Canfod mwy am sut i reoli cwcis (agor mewn ffenestr newydd)

Sut mae cwcis yn cael eu defnyddio

Mesur defnydd o’r wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych yn defnyddio’r gwasanaeth. Rydyn ni’n gwneud hyn er mwyn ceisio sicrhau bod y wefan yn cwrdd ag anghenion ei defnyddwyr ac i’n helpu i’w gwella.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:

  • y tudalennau yr ydych chi’n ymweld â nhw ar y wefan hon
  • faint o amser rydych yn ei dreulio ar bob tudalen o’r wefan hon
  • sut wnaethoch chi gyrraedd y wefan hon
  • beth rydych yn clicio arno pan rydych yn ymweld â’r wefan hon

Nid ydym yn casglu nac yn storio’ch gwybodaeth bersonol (er enghraifft, eich enw neu gyfeiriad) felly ni ellir defnyddio’r wybodaeth hon i’ch adnabod.

Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio na rhannu ein data dadansoddi.

Mae Google Analytics yn gosod y cwcis canlynol:

Universal Analytics
Enw Diben Dod i ben
_ga Mae hyn yn ein helpu i gyfrif sawl person sydd wedi ymweld â’n gwefan trwy dracio a ydych wedi ymweld â’r wefan o’r blaen 2 flynedd
_gat Fe’i defnyddir i reoli’r raddfa y gwneir ceisiadau i weld y dudalen 10 munud
_gid Fe’i defnyddir i adnabod defnyddwyr 1 diwrnod

Gallwch ddewis i beidio â chael cwcis Google Analytics (agor mewn ffenestr newydd).

Sesiynau

Mae cwci yn cael ei osod i gofnodi eich sesiwn.

Enw Diben Dod i ben
JSESSIONID Fe’i defnyddir i gynnal eich cynnydd rhwng tudalennau Pan fydd eich porwr yn cau
Seen_cookie_message Cofnodi dewisiadau cwcis 2 ddiwrnod

I fesur perfformiad cymhwysiad

Rydym yn defnyddio Platfform Cudd-wybodaeth Dynatrace SoftamtIdamCookieware i ddarparu Gwasanaeth Monitro Perfformiad Cymwysiadau i gasglu gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio gwasanaethau HMCTS. Rydym yn gwneud hyn i fonitro gwasanaethau HMCTS er mwyn datrys materion yn ein gwasanaethau yn ogystal â chasglu data ar sut y gellir gwella ein gwasanaethau. Mae HMCTS yn storio gwybodaeth am:

  • Perfformiad y safle
  • Defnydd gwefan
  • Ymddygiad defnyddiwr

Cyflwynir gwybodaeth yn y gwasanaeth Monitro Perfformiad Cymwysiadau at y dibenion y manylir arnynt uchod. Nid ydym yn defnyddio nac yn rhannu'r wybodaeth at unrhyw bwrpas arall. Nid ydym yn caniatáu i Dynatrace ddefnyddio na rhannu'r wybodaeth at unrhyw ddibenion eraill.

Enw Diben Dod i ben
dtCookie Yn olrhain ymweliad ar draws sawl cais Diwedd y sesiwn
dtLatC Mae'n mesur hwyrni gweinydd ar gyfer monitro perfformiad Diwedd y sesiwn
dtPC Yn ofynnol i nodi pwyntiau terfyn cywir ar gyfer trosglwyddo disglair; yn cynnwys ID sesiwn ar gyfer cydberthynas Diwedd y sesiwn
dtSa Storfa ganolraddol ar gyfer gweithredoedd sy'n rhychwantu tudalennau Diwedd y sesiwn
rxVisitor ID yr Ymwelydd i gydberthyn sesiynau 1 flwyddyn
rxvt Amserlen sesiwn Diwedd y sesiwn

Caniatáu cwcis sy'n mesur monitro perfformiad cymwysiadau gwefan?