Beta Gwasanaeth newydd yw hwn

Mae eich sesiwn wedi dod i ben

Rydym ni wedi ailgychwyn eich sesiwn oherwydd nad ydych wedi gwneud dim ers 30 munud. Gwnaethom ni hyn i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel.