Beta Mae hwn yn wasanaeth newydd - bydd eich adborth (agor mewn ffenestr newydd) yn ein helpu ni i'w wella.

Cymorth a Chyngor

Cymorth cyfreithiol

Gallwch gael cymorth gan:

Sut mae dedfrydau'n cael eu penderfynu

Gallwch ddarllen Canllawiau Dedfrydu y Llys Ynadon (agor mewn ffenestr newydd)

Cwestiynau am eich achos neu broses y llys

Mae pwy i gysylltu ag ef yn dibynnu ar y math o hysbysiad a gawsoch

(Ni allwch gael cyngor cyfreithiol ar y rhifau hyn.)

Os cawsoch hysbysiad Gweithdrefn Un Ynad

Ffoniwch: 0300 303 5179

Os cawsoch hysbysiad ymholiad post

Ffoniwch: 0330 808 4407