Beta Gwasanaeth newydd yw hwn

Cofnodi ple ar gyfer trosedd

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i bledio’n euog neu’n ddieuog ar-lein.

Mae’n rhaid ichi naill ai fod:

  • yr unigolyn sydd wedi’i gyhuddo o’r trosedd
  • cynrychiolydd swyddogol ar gyfer y cwmni sydd wedi’i gyhuddo o’r trosedd

Cyn ichi ddechrau

I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, bydd arnoch angen:

Ar gyfer pob ple
  • yr Hysbysiad Gweithdrefn Un Ynad a anfonwyd atoch
  • eich Rhif Yswiriant Gwladol
  • manylion eich incwm, eich budd-daliadau a’ch gwariant
  • manylion eich cyflogwr
  • eich cyfeiriad e-bost
Gwybodaeth ychwanegol sydd ei hangen ar gyfer ple dieuog
  • enw, cyfeiriad, oedran a dyddiad geni eich tyst
  • unrhyw ddyddiadau pan na fyddwch yn gallu bod yn bresennol yn y llys

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).